Rettighedsmidler på TV-området

Foto:  Jakob Carlsen

Foto: Jakob Carlsen

Fordeling af rettighedsmidler på TV-området for PF, FreelanceGruppen, Danske Bladtegnere, DJ:Fotograferne og FILM-&TVGRUPPEN

DJ Ophavsret fordeler sin andel af rettighedsmidler på TV-området individuelt via denne portal. Portalen er udviklet for at lette processen i ansøgning om del i rettighedsmidlerne.

O-medlemmer af FILM-&TVGRUPPEN, FreelanceGruppen, PF, Danske Bladtegnere og DJ:Fotograferne såvel som ikke medlemmer af DJ kan søge, hvis de kan dokumentere bevarede rettigheder og har haft en funktion som tilrettelægger, instruktør, journalist, vært, fotograf, klipper og i visse tilfælde lyd og lys.

Vi uddeler for ét visningsår ad gangen - og har man fået vist sine produktioner på tv i det pågældende visningsår, kan man ansøge om del i midlerne.

 

Fordelingskriterier

Læs mere om fordelingskriterierne i vores FAQ

 

Individuliseret fordeling af rettighedsmidler på TV-området

DJ ophavsret udbetaler således individualiseret til hver enkelt ansøger. Rettighedshaverne får udbetalt rettighedsmidler i forhold til deres produktioner, vist på tv i det pågældende visningsår.

 

Frist for ansøgning 

Fristen udløb 6. september 2016. Opsamlingspuljen for 2015 forventer vi bliver åbnet til februar 2017.

Vi åbner op for opsamlingspuljen 2014 d.16 januar 2017.

 

Har du spørgsmål?  

Kontakt DJ Ophavsret på rettighedsmidleridj@journalistforbundet.dk eller på tlf. 3342 8000