Rettighedsmidler på TV-området

Foto:  Jakob Carlsen

Foto: Jakob Carlsen

Fordeling af rettighedsmidler på TV-området for PF, FreelanceGruppen, Danske Bladtegnere, DJ:Fotograferne og FILM-&TVGRUPPEN

DJ fordeler sin andel af rettighedsmidler på TV-området individuelt via denne portal. Portalen er udviklet for at lette processen i ansøgning om del i rettighedsmidlerne.

O-medlemmer af FILM-&TVGRUPPEN, FreelanceGruppen, PF, Danske Bladtegnere, Visuelt Forum og DJ:Fotograferne såvel som ikke medlemmer af DJ kan søge.

DJ Ophavsret fordeler rettighedsmidler for ét visningsår ad gangen. Har du fået vist dine produktioner på TVi det pågældende visningsår, kan du ansøge om del i midlerne.

 

Fordelingskriterier

Læs mere om fordelingskriterierne i vores FAQ

 

Individualiseret fordeling af rettighedsmidler på TV-området

DJ ophavsret udbetaler således individualiseret til hver enkelt ansøger. Rettighedshaverne får udbetalt rettighedsmidler i forhold til deres produktioner, vist på tv i det pågældende visningsår.

 

Frist for ansøgning 

Tv-midler for 2016 forventes åbnet 10. april 2017.

 

Har du spørgsmål?  

Kontakt DJ Ophavsret på rettighedsmidleridj@journalistforbundet.dk eller på tlf. 3342 8000